EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:166:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 166, 2010. gada 01. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.166.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 166

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 1. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 573/2010 (2010. gada 30. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (1)

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 574/2010 (2010. gada 30. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 1. un 7. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) (1)

6

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 575/2010 (2010. gada 30. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 576/2010 (2010. gada 30. jūnijs), ar ko nosaka no 2010. gada 1. jūlija piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

11

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 577/2010 (2010. gada 30. jūnijs), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

14

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/364/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 24. jūnijs) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republikas Ministru padomi par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

16

 

 

2010/365/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 29. jūnijs) par Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā

17

 

 

2010/366/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 29. jūnijs), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli no Rumānijas

21

 

 

2010/367/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 25. jūnijs) par putnu gripas uzraudzības programmu mājputniem un savvaļas putniem īstenošanu dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4190)  (1)

22

 

 

2010/368/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 30. jūnijs), ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4313)  (1)

33

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas 2010. gada 26. janvāra Regulā (ES) Nr. 74/2010, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 341/2007, (EK) Nr. 1580/2007 un (EK) Nr. 376/2008 attiecībā uz paziņojumu Komisijai nosacījumiem un formu (OV L 23, 27.1.2010.)

42

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top