Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:125:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 125, 2010. gada 21. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.125.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 125

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 21. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Papildinājums 1975. gada 14. novembrī noslēgtajai Muitas konvencijai par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, kuros lieto TIR karneti (TIR konvencija) – Saskaņā ar ANO depozitārija paziņojumu C.N.387.2009.TREATIES-3 2009. gada 1. oktobrī stājās spēkā šāds grozījums, un tas attiecas uz visām Līgumslēdzējām pusēm

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 428/2010 (2010. gada 20. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK 14. pantu attiecībā uz kuģu paplašinātajām inspekcijām (1)

2

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 429/2010 (2010. gada 20. maijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pemento de Oímbra (AĢIN))

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 430/2010 (2010. gada 20. maijs), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

10

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 431/2010 (2010. gada 20. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

19

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 432/2010 (2010. gada 20. maijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas piena un piena produktu nozarē

21

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 433/2010 (2010. gada 20. maijs), ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensācijas par sviestu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kurš paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

25

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 434/2010 (2010. gada 20. maijs), ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

26

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 435/2010 (2010. gada 20. maijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas pienam un piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

27

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 436/2010 (2010. gada 20. maijs), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

30

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/282/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Austrijā

32

 

 

2010/283/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Beļģijā

34

 

 

2010/284/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Čehijā

36

 

 

2010/285/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Vācijā

38

 

 

2010/286/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Itālijā

40

 

 

2010/287/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Nīderlandē

42

 

 

2010/288/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Portugālē

44

 

 

2010/289/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Slovēnijā

46

 

 

2010/290/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 19. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta situāciju Slovākijā

48

 

 

2010/291/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 19. janvāris), ar ko konstatē, vai Grieķija efektīvi rīkojusies, reaģējot uz Padomes 2009. gada 27. aprīļa ieteikumu

50

 

 

2010/292/KĀDP

 

*

Politikas un drošības Komitejas Lēmums EUPOL Afghanistan/1/2010 (2010. gada 18. maijs) par EUPOL Afghanistan misijas pagaidu vadītāja iecelšanu

52

 

 

2010/293/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 20. maijs) par to, lai noslēgtu īstenošanas vienošanos starp Eiropas Komisiju un Amerikas Savienoto Valstu valdību par sadarbības pasākumiem iekšzemes drošības/civilās aizsardzības pētniecības jomā

53

Īstenošanas vienošanās starp Eiropas Komisiju un Amerikas Savienoto Valstu valdību par sadarbības pasākumiem iekšzemes drošības/civilās aizsardzības pētniecības jomā

54

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top