Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 107, 2010. gada 29. aprīlis

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.107.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 107

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 29. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 363/2010 (2010. gada 26. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1001/2008, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu dažu Malaizijas izcelsmes dzelzs un tērauda cauruļu veidgabalu importam

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 364/2010 (2010. gada 26. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1487/2005, ar kuru piemēro galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, ko piemēro dažu apstrādātu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes poliestera pavedienu audumu veidu importam

6

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 365/2010 (2010. gada 28. aprīlis), ar ko attiecībā uz Enterobacteriaceae pasterizētā pienā un citos pasterizētos šķidros piena produktos un Listeria monocytogenes pārtikas sālī groza Regulu (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (1)

9

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 366/2010 (2010. gada 28. aprīlis), ar ko 125. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

12

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 367/2010 (2010. gada 28. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

15

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 368/2010 (2010. gada 28. aprīlis), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

17

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/241/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 26. aprīlis), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Nīderlandes

19

 

 

2010/242/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 26. aprīlis), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Austrijas

20

 

 

2010/243/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 26. aprīlis), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Spānijas

21

 

 

2010/244/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 26. aprīlis), ar ko principā atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kura iesniegta detalizētai pārbaudei saistībā ar iespējamo 1,4-dimetilnaftalēna un ciflumetofēna iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2518)  (1)

22

 

 

2010/245/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 28. aprīlis), ar ko Francijai piešķir daļēju atkāpi no Lēmuma 2006/66/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu “ritošais sastāvs – troksnis” un no Lēmuma 2006/861/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu “ritošais sastāvs – kravas vagoni” (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2588)

24

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnē (2009. gada 17. jūlijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2009/18) (OV L 202, 4.8.2009.)

26

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top