Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:084:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 84, 2010. gada 31. marts

 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.084.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 84

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 31. marts


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2010/24/ES (2010. gada 16. marts) par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem, un citiem pasākumiem

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 270/2010 (2010. gada 29. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 452/2007 par galīgā antidempinga maksājuma uzlikšanu, inter alia, Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gludināmo dēļu importam

13

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 271/2010 (2010. gada 24. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007, attiecībā uz bioloģiskās ražošanas logotipu

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 272/2010 (2010. gada 30. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 972/2006, ar ko nosaka īpašus basmati rīsu ievešanas noteikumus un pārejas posma kontroles sistēmu to izcelsmes noteikšanai

23

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 273/2010 (2010. gada 30. marts), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (1)

25

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 274/2010 (2010. gada 30. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

50

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/192/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 29. marts), ar kuru naftas un gāzes izpētei un ieguvei Anglijā, Skotijā un Velsā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1920)  (1)

52

 

 

2010/193/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 29. marts), ar ko groza Lēmumu 2003/135/EK attiecībā uz klasiskā cūku mēra izskaušanas plānu savvaļas cūkām un savvaļas cūku ārkārtas vakcinācijas plānu pret klasisko cūku mēri dažās Ziemeļreinas-Vestfālenes un Reinzemes-Pfalcas daļās (Vācijā) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1931)

56

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top