Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:348:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 348, 2009. gada 29. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.348.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 348

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 29. decembris


Saturs

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

Lappuse

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

 

2009/1010/TI

 

*

Eiropola valdes Lēmums (2009. gada 4. jūnijs) par nosacījumiem saistībā ar datu apstrādi, pamatojoties uz Eiropola lēmuma 10. panta 4. punktu

1

 

 

2009/1011/TI

 

*

Eiropola valdes Lēmums (2009. gada 4. jūnijs), ar ko paredz noteikumus par Eiropola direktora un direktora vietnieku atlasi, amata pilnvaru termiņa pagarināšanu un atbrīvošanu no amata

3

 

 

V   Akti, kuri no 2009. gada 1. decembra ir pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Euratom līgumu

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA IR OBLIGĀTA

 

*

Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1295/2009 (2009. gada 22. decembris), ar ko no 2009. gada 1. jūlija koriģē iemaksu likmi Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju shēmā

9

 

*

Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1296/2009 (2009. gada 23. decembris), ar ko no 2009. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām

10

 

*

Padomes Lēmums 2009/1012/KĀDP (2009. gada 22. decembris) par atbalstu ES darbībām, lai trešās valstīs veicinātu ieroču eksporta kontroli un principus un kritērijus, kas iekļauti Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP

16

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA NAV OBLIGĀTA

 

 

2009/1013/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2009. gada 22. decembris), ar ko Austrijas Republikai atļauj turpināt piemērot pasākumu, atkāpjoties no 168. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

21

 

 

2009/1014/ES

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 22. decembris), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus

22

 

 

2009/1015/ES

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 22 decembris), ar ko groza Kopīgās konsulārās instrukcijas 3. pielikuma I daļu par trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas lidostas vīzu režīms

51

 

 

2009/1016/ES

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 22. decembris), ar ko atceļ Lēmumu 2009/473/EK par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā, ar ko paredz provizoriski piemērot Eiropas Kopienas un Gvinejas Republikas Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē

53

 

 

2009/1017/ES

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 22. decembris) par to, lai Ungārijas Republikas iestādes sniegtu valsts atbalstu lauksaimniecības zemes iegādei no 2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim

55

 

 

2009/1018/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2009. gada 14. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2006/17 par Eiropas Centrālās bankas gada pārskatu (ECB/2009/29)

57

 

 

2009/1019/ES

 

*

Padomes Ieteikums (2009. gada 22. decembris) par vakcināciju pret sezonālo gripu (1)

71

 

 

2009/1020/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2009. gada 21. decembris) par zema sēra satura degvielas izmantošanas drošu īstenošanu Kopienas ostu piestātnēs stāvošajos kuģos (1)

73

 

 

2009/1021/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2009. gada 14. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2009/28)

75

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas 2009. gada 27. novembra Lēmumā 2009/886/EK, ar ko groza Lēmumu 2002/364/EK par kopējām tehniskām specifikācijām attiecībā uz in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm (OV L 318, 4.12.2009.)

94

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top