EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:347:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 347, 2009. gada 24. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.347.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 347

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 24. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1287/2009 (2009. gada 27. novembris), ar ko 2010. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Melnajā jūrā

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1288/2009 (2009. gada 27. novembris), ar ko nosaka pārejas posma tehniskos pasākumus no laikposmam 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam

6

 

 

V   Akti, kuri no 2009. gada 1. decembra ir pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Euratom līgumu

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA IR OBLIGĀTA

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1289/2009 (2009. gada 23. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1290/2009 (2009. gada 23. decembris), ar ko nosaka no 2010. gada 1. janvāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

11

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1291/2009 (2009. gada 18. decembris) par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus

14

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1292/2009 (2009. gada 21. decembris), ar kuru atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 675/2009, (EK) Nr. 676/2009 un (EK) Nr. 677/2009, ar ko izsludina konkursus par ievedmuitas nodokļa samazinājumu, kuru piemēro no trešām valstīm Spānijā importētajam sorgo, Spānijā importētajai kukurūzai un Portugālē importētajai kukurūzai, attiecībā uz konkursu termiņu

22

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1293/2009 (2009. gada 23. decembris), ar kuru attiecībā uz 32. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (1)

23

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA NAV OBLIGĀTA

 

 

2009/1005/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2009. gada 17. decembris), ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu – enerģētikas jomas projektu finansēšana Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna kontekstā

26

 

 

2009/1006/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2009. gada 17. decembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

28

 

 

2009/1007/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2009. gada 17. decembris) par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

29

 

 

2009/1008/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2009. gada 7. decembris), ar ko Latvijas Republikai atļauj turpināt piemērot pasākumu, atkāpjoties no 193. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

30

 

 

2009/1009/ES

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 22. decembris), ar ko uz laikposmu no 2011. gada 26. jūnija līdz 2015. gada 30. jūnijam eceļ Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāru

31

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top