EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:344:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 344, 2009. gada 23. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.344.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 344

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 23. decembris


Saturs

 

V   Akti, kuri no 2009. gada 1. decembra ir pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Euratom līgumu

Lappuse

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA IR OBLIGĀTA

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1273/2009 (2009. gada 22. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1274/2009 (2009. gada 18. decembris), ar ko atver importa kvotas rīsiem, kuru izcelsme ir aizjūras zemēs un teritorijās (AZT), un paredz to pārvaldību

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1275/2009 (2009. gada 21. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, zvejot zilās tunzivis Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1276/2009 (2009. gada 22. decembris), ar kuru nosaka standartvērtības, kas izmantojamas, aprēķinot finansiālo kompensāciju un ar to saistīto avansu par zvejas produktiem, kuri izņemti no tirgus 2010. zvejas gadā

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1277/2009 (2009. gada 22. decembris), ar ko 2010. zvejas gadam nosaka Kopienas atpirkšanas un pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikumā uzskaitītajiem zvejas produktiem

12

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1278/2009 (2009. gada 22. decembris), ar ko nosaka privātās uzglabāšanas atbalsta summu konkrētiem zvejas produktiem 2010. zvejas gadā

22

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1279/2009 (2009. gada 22. decembris), ar ko 2010. zvejas gadam nosaka pārejošo uzkrājumu atbalsta summu un vienotas likmes atbalsta summu atsevišķiem zvejas produktiem

23

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1280/2009 (2009. gada 22. decembris), ar ko nosaka konkrētu zvejas produktu salīdzināmās cenas 2010. zvejas gadam

25

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1281/2009 (2009. gada 22. decembris), ar ko 2010. zvejas gadam nosaka Kopienas pārdošanas cenas Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 II pielikumā uzskaitītajiem zvejas produktiem

29

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1282/2009 (2009. gada 22. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 409/2009, ar ko nosaka Kopienas pārrēķina koeficientus un sagatavošanas veidu kodus, kuri izmantojami apstrādātu zivju svara pārrēķināšanai zivju dzīvsvarā

31

 

*

Komisijas Direktīva 2009/163/ES (2009. gada 22. decembris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/35/EK par saldinātājiem, kurus lieto pārtikas produktos, attiecībā uz neotamu (1)

37

 

*

Komisijas Direktīva 2009/164/ES (2009. gada 22. decembris), ar ko groza II un III pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (1)

41

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA NAV OBLIGĀTA

 

 

2009/1000/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 22. decembris) par Eiropas Savienības finansiālo atbalstu Kopienas references laboratorijai transmisīvo sūkļveida encefalopātiju jomā 2010. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 10291)

44

 

 

2009/1001/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 22. decembris), ar ko atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK pieņem Kopienas nozīmes teritoriju otro atjaunināto sarakstu Makaronēzijas bioģeogrāfiskajam reģionam (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 10414)

46

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2009/908/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko paredz pasākumus, lai īstenotu Eiropadomes lēmumu par Padomes prezidentūru un par Padomes darba sagatavošanas struktūru vadību (OV L 322, 9.12.2009.)

56

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top