Help Print this page 

Document L:2009:341:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 341, 2009. gada 22. decembris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.341.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 341

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 22. decembris


Saturs

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/965/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. novembris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā 27. panta 4. punktā minēto atsauces dokumentu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 8680)  (1)

1

 

 

2009/966/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. novembris) par Kopienas importa lēmumu pieņemšanu attiecībā uz dažām ķīmiskām vielām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 689/2008 un par Komisijas Lēmumu 2000/657/EK, 2001/852/EK, 2003/508/EK, 2004/382/EK un 2005/416/EK grozījumiem

14

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top