Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:339:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 339, 2009. gada 22. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.339.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 339

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 22. decembris


Saturs

 

V   Akti, kuri no 2009. gada 1. decembra ir pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Euratom līgumu

Lappuse

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA IR OBLIGĀTA

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1265/2009 (2009. gada 21. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1266/2009 (2009. gada 16. decembris), ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (1)

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1267/2009 (2009. gada 18. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

24

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1268/2009 (2009. gada 21. decembris), ar ko ICES 27. un 28.2. apakšrajonā 2010. gadā nepiemēro noteiktus zvejas piepūles ierobežojumus un reģistrēšanas prasības atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

26

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1269/2009 (2009. gada 21. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 243/2007 attiecībā uz barības piedevas minimālo saturu gaļas cūku barībā (1)

27

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1270/2009 (2009. gada 21. decembris) par pastāvīgu atļauju izmantot dažas dzīvnieku barības piedevas (1)

28

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1271/2009 (2009. gada 21. decembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

32

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA NAV OBLIGĀTA

 

 

2009/991/ES

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 16. decembris) par to, lai Latvijas Republikas iestādes varētu sniegt valsts atbalstu lauksaimniecības zemes iegādei laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim

34

 

 

2009/992/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 17. decembris) par prasību minimumu attiecībā uz datiem, kas ievadāmi valsts elektroniskajā autotransporta uzņēmumu reģistrā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9959)  (1)

36

 

 

2009/993/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 17. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2006/133/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt īslaicīgus papildu pasākumus pret Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematode) izplatību tajās Portugāles teritorijās, kurās iespējama tās izplatība (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 10046)

40

 

 

2009/994/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 17. decembris), ar ko groza Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VI pielikuma papildinājumu attiecībā uz dažiem piena pārstrādes uzņēmumiem Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 10048)  (1)

41

 

 

2009/995/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 17. decembris), ar ko groza Lēmumu 2007/716/EK attiecībā uz konkrētiem gaļas un piena nozares uzņēmumiem Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 10049)  (1)

44

 

 

2009/996/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 17. decembris) par Kopienas finanšu iemaksām 2009. gadā, lai segtu Vācijas, Spānijas, Itālijas, Maltas, Nīderlandes, Portugāles un Slovēnijas izdevumus par tādu organismu apkarošanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 10050)

49

 

 

2009/997/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 18. decembris) par Libānai sniegtās Eiropas Savienības makrofinansiālās palīdzības spēkā esības termiņa pagarināšanu

54

 

 

2009/998/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2009. gada 14. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2001/16 par iesaistīto dalībvalstu centrālo banku monetārā ienākuma sadali no 2002. finanšu gada (ECB/2009/27)

55

 

 

2009/999/ES

 

*

Eiropola Valdes Lēmums (2009. gada 1. decembris), piekrītot Eiropola noteikumiem un procesiem, pieņemot summas, kas minētas Eiropola Valdes 1999. gada 16. novembra lēmuma pielikumā attiecībā uz nodokļiem, kas piemērojami algām un atalgojumiem, ko izmaksā Eiropola darbiniekiem par darbu Eiropolā

58

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 661/2008 (2008. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam pēc tam, kad veikta termiņa beigu pārskatīšana atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. punktam un daļēja starpposma pārskatīšana atbilstīgi minētās regulas 11. panta 3. punktam (OV L 185, 12.7.2008.)

59

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2008/577/EK (2008. gada 4. jūlijs), ar ko pieņem saistības, kas piedāvātas attiecībā uz Krievijas un Ukrainas izcelsmes amonija nitrāta importa antidempinga procedūru (OV L 185, 12.7.2008.)

59

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top