Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:322:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 322, 2009. gada 09. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.322.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 322

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 9. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1197/2009 (2009. gada 30. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2115/2005, ar ko izveido Grenlandes paltusa resursu atjaunošanas plānu Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas darbības jomā

1

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/139/EK (2009. gada 25. novembris) par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (1)

3

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/904/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 26. novembris) par Eiropas Kopienas nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Sanmarīno Republiku

12

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Pamatlēmums 2009/905/TI (2009. gada 30. novembris) par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

14

 

 

V   Akti, kuri no 2009. gada 1. decembra ir pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Euratom līgumu

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA IR OBLIGĀTA

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1198/2009 (2009. gada 8. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

17

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1199/2009 (2009. gada 8. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1159/2009, ar ko nosaka no 2009. gada 1. decembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

19

 

 

2009/906/KĀDP

 

*

Padomes Lēmums 2009/906/KĀDP (2009. gada 8. decembris) par Eiropas Savienības policijas misiju (EUPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH)

22

 

 

2009/907/KĀDP

 

*

Padomes Lēmums 2009/907/KĀDP (2009. gada 8. decembris), ar ko groza Padomes Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem

27

 

 

AKTI, KURU PUBLICĒŠANA NAV OBLIGĀTA

 

 

2009/908/ES

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 1. decembris), ar ko paredz pasākumus, lai īstenotu Eiropadomes lēmumu par Padomes prezidentūru un par Padomes darba sagatavošanas struktūru vadību

28

 

 

2009/909/ES

 

*

Padomes Lēmums (2009 gada 1. decembris), ar ko nosaka Eiropadomes priekšsēdētāja nodarbināšanas kārtību

35

 

 

2009/910/ES

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 1. decembris), ar ko nosaka Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos nodarbināšanas kārtību

36

 

 

2009/911/ES

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 1. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāru

37

 

 

2009/912/ES

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 1. decembris), ar ko nosaka Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra nodarbināšanas kārtību

38

 

 

2009/913/ES

 

*

Ar kopēju vienošanos starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem pieņemts lēmums (2009. gada 7. decembris) par Energoregulatoru sadarbības aģentūras mītnes atrašanās vietu

39

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2009/442/EK (2009. gada 5. jūnijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz uzraudzību un ziņošanu (OV L 148, 11.6.2009.)

40

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā (2009. gada 24. septembris) Nr. 2009/721/EK, ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 257, 30.9.2009.)

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top