EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:312:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 312, 2009. gada 27. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.312.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 312

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 27. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1139/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko atceļ dažus novecojušus Padomes tiesību aktus

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1140/2009 (2009. gada 20. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”)

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1141/2009 (2009. gada 26. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1142/2009 (2009. gada 26. novembris), ar kuru attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 17. interpretāciju groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (1)

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1143/2009 (2009. gada 26. novembris), ar ko apstiprina grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Picodon de l’Ardèche jeb Picodon de la Drôme (ACVN))

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1144/2009 (2009. gada 26. novembris), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (1)

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1145/2009 (2009. gada 26. novembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot dziļūdens haizivis V, VI, VII, VIII un IX zonā Kopienas ūdeņos un ūdeņos, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1146/2009 (2009. gada 26. novembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1147/2009 (2009. gada 26. novembris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kukurūzai saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 676/2009 minēto konkursu

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1148/2009 (2009. gada 26. novembris) par piedāvājumiem, kas iesniegti attiecībā uz kukurūzas importu saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 677/2009 minēto konkursu

43

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2009/145/EK (2009. gada 26. novembris), ar ko paredz dažas atkāpes attiecībā uz tādu dārzeņu savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kas ir tradicionāli audzētas noteiktos apvidos un reģionos un ko apdraud ģenētiskā erozija, un tādu dārzeņu šķirņu atzīšanu, kam nav būtiskas vērtības attiecībā uz komerciālu augkopību, bet kas ir izveidotas audzēšanai noteiktos apstākļos un šo savvaļas sugu un šķirņu sēklu tirdzniecībai (1)

44

 

*

Komisijas Direktīva 2009/146/EK (2009. gada 26. novembris), ar kuru labo Direktīvu 2008/125/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai kā aktīvās vielas iekļautu alumīnija fosfīdu, kalcija fosfīdu, magnija fosfīdu, cimoksanilu, dodemorfu, 2,5-dihlorbenzoskābes metilesteri, metamitronu, sulkotrionu, tebukonazolu un triadimenolu (1)

55

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/851/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 25. novembris) par anketas izveidošanu dalībvalstu ziņojumiem par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem īstenošanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9105)  (1)

56

 

 

2009/852/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 26. novembris) par pārejas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (EK) Nr. 852/2004 un (EK) Nr. 853/2004 ES attiecībā uz prasībām neatbilstīga svaigpiena pārstrādi konkrētos piena pārstrādes uzņēmumos Rumānijā un strukturālajām prasībām šādiem uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9083)  (1)

59

 

 

2009/853/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 26. novembris), ar kuru Francijai atļauj noslēgt nolīgumu attiecīgi ar Senpjēru un Mikelonu, Majotu, Jaunkaledoniju, Francijas Polinēziju un Volisu un Futunas salām par to, lai naudas līdzekļu pārskaitījumus starp Franciju un katru šo teritoriju uzskatītu par pārskaitījumiem Francijas iekšienē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1781/2006 (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9254)

71

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/854/KĀDP (2009. gada 20. novembris), ar ko groza Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa)

73

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top