EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:280:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 280, 2009. gada 27. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.280.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 280

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 27. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1008/2009 (2009. gada 26. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1009/2009 (2009. gada 26. oktobris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1010/2009 (2009. gada 22. oktobris), ar ko paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1011/2009 (2009. gada 26. oktobris), ar ko 2010. grāmatvedības gadam nosaka vērtības samazinājuma koeficientus, kas jāpiemēro lauksaimniecības produktu iepirkumam intervencē

42

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1012/2009 (2009. gada 26. oktobris), ar kuru attiecībā uz ELGF 2010. grāmatvedības gadu nosaka procentu likmes, kas jāizmanto, aprēķinot finansēšanas izmaksas intervences pasākumiem, kuros ietilpst krājumu iepirkšana, uzglabāšana un realizācija

44

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1013/2009 (2009. gada 26. oktobris), ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu

46

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1014/2009 (2009. gada 26. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, zvejot siļķes EK un starptautiskajos ūdeņos Vb un VIb, un VIaN zonā

48

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1015/2009 (2009. gada 26. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot beriksas III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā Kopienas ūdeņos un ūdeņos, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā

50

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/123/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko groza Direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem (1)

52

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/785/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 26. oktobris), ar kuru groza Lēmumu 2008/359/EK, ar ko izveido Augsta līmeņa grupu lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumos, lai pagarinātu tā piemērošanas termiņu

56

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top