Help Print this page 

Document L:2009:257:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 257, 2009. gada 30. septembris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.257.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 257

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 30. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 907/2009 (2009. gada 29. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 908/2009 (2009. gada 28. septembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Beļģijas karogu, zvejot raju dzimtas zivis EK ūdeņos VIId zonā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 909/2009 (2009. gada 28. septembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Beļģijas karogu, zvejot raju dzimtas zivis EK ūdeņos VIII un IX zonā

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 910/2009 (2009. gada 29. septembris) par atļaujas piešķiršanu jaunam Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 preparāta izmantošanas veidam kā zirgu barības piedevai (atļaujas turētājs Lallemand SAS) (1)

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 911/2009 (2009. gada 29. septembris) par atļaujas piešķiršanu jaunam Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M preparāta izmantošanas veidam kā lašu dzimtas zivju un garneļu barības piedevai (atļaujas turētājs Lallemand SAS) (1)

10

 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 912/2009/EK (2009. gada 16. septembris) par Kopienas līdzdalību Eiropas metroloģijas pētniecības un attīstības programmā, ko uzsākušas vairākas dalībvalstis (1)

12

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/720/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 17. septembris), ar kuru nosaka datumu migrēšanas no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) pabeigšanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 6910)

26

 

 

2009/721/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 24. septembris), ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7044)

28

 

 

2009/722/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 29. septembris), ar ko groza Lēmumu 2003/324/EK par atkāpi no pārstrādāšanas aizlieguma vienas sugas ietvaros kažokzvēru barībai Latvijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 5550)

38

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

 

2009/723/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUSEC/1/2009 (2009. gada 25. septembris), ar ko ieceļ amatā misijas vadītāju Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misijai saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo)

40

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Komisijas Lēmums 2009/724/TI (2009. gada 17. septembris), ar kuru nosaka datumu migrēšanas no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) pabeigšanai

41

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top