EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:197:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 197, 2009. gada 29. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.197.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 197

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 29. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 679/2009 (2009. gada 7. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1386/2007, ar ko nosaka Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā piemērojamos saglabāšanas un izpildes pasākumus

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 680/2009 (2009. gada 27. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

17

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 681/2009 (2009. gada 27. jūlijs), ar kuru pabeidz pārskatīšanu saistībā ar “jaunu eksportētāju” attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 192/2007, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu polietilēntereftalātu importam, kuru izcelsme ir, inter alia, Malaizijā, ar kuru atkārtoti piemēro maksājumu attiecībā uz viena šīs valsts eksportētāja importu un pārtrauc šā importa reģistrāciju

18

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 682/2009 (2009. gada 27. jūlijs), ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importam

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 683/2009 (2009. gada 28. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 684/2009 (2009. gada 24. jūlijs), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 685/2009 (2009. gada 28. jūlijs), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

65

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2009/84/EK (2009. gada 28. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu sulfurilfluorīdu (1)

67

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/567/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 9. jūlijs) par ekoloģisko kritēriju noteikšanu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4595)  (1)

70

 

 

2009/568/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 9. jūlijs) par ekoloģiskajiem kritērijiem Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai salvešpapīram (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4596)  (1)

87

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2009/569/KĀDP (2009. gada 27. jūlijs) par atbalstu OPCW darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

96

 

*

Padomes Lēmums 2009/570/KĀDP (2009. gada 27. jūlijs), ar ko groza un pagarina Lēmumu 2008/901/KĀDP par neatkarīgu starptautisku izmeklēšanas misiju par konfliktu Gruzijā

108

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/571/KĀDP (2009. gada 27. jūlijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim saistībā ar krīzi Gruzijā

109

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/572/KĀDP (2009. gada 27. jūlijs), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2008/736/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia

110

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2009/573/KĀDP (2009. gada 27. jūlijs), ar ko groza Kopējo nostāju 2006/795/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

111

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top