EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:172:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 172, 2009. gada 02. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.172.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 172

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 2. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 572/2009 (2009. gada 1. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 573/2009 (2009. gada 29. jūnijs), ar kuru sāk pārskatīšanu saistībā ar “jaunu eksportētāju” attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2006, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes zamšādas importu, atsauc maksājumu attiecībā uz viena šīs valsts eksportētāja importu un nosaka šā ražojuma importa reģistrēšanu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 574/2009 (2009. gada 30. jūnijs), ar kuru 108. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 575/2009 (2009. gada 1. jūlijs), ar ko nosaka piešķiramā daudzuma ierobežojuma koeficientu, kas piemērojams, izdodot eksporta licences, ar ko noraida eksporta licenču pieteikumus un pārtrauc ārpuskvotas cukura eksporta licenču pieteikumu pieņemšanu

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 576/2009 (2009. gada 1. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 570/2009, ar ko nosaka no 2009. gada 1. jūlijs piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 577/2009 (2009. gada 1. jūlijs), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 22. līdz 2009. gada 26. jūnijam, un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

13

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2009/71/Euratom (2009. gada 25. jūnijs), ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru

18

 

*

Komisijas Direktīva 2009/77/EK (2009. gada 1. jūlijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu darbīgās vielas hlorsulfuronu, ciromazīnu, dimetahloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, triallātu un triflusulfuronu (1)

23

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/507/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 30. jūnijs) par jauna Eiropas Kopienu Komisijas locekļa iecelšanu

34

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

 

2009/508/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2009. gada 25. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2008/20 attiecībā uz euro monētu daudzumu, ko Austrija var emitēt 2009. gadā (ECB/2009/15)

35

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/509/KĀDP (2009. gada 25. jūnijs), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2007/406/KĀDP par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo)

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top