Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:139:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 139, 2009. gada 05. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.139.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 139

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 5. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 458/2009 (2009. gada 4. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 459/2009 (2009. gada 29. maijs) ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem labības nozarē

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 460/2009 (2009. gada 4. jūnijs), ar kuru attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 16. interpretāciju groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (1)

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 461/2009 (2009. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas piena un piena produktu nozarē

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 462/2009 (2009. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka sviesta eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 463/2009 (2009. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 464/2009 (2009. gada 4. jūnijs), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 465/2009 (2009. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu 6. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar konkursa procedūru, kas izsludināta ar Regulu (EK) Nr. 186/2009

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 466/2009 (2009. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka maksimālo vājpiena pulvera iepirkuma cenu 4. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 310/2009

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 467/2009 (2009. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas pienam un piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

26

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/427/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 3. jūnijs), ar ko izveido ekspertu grupu tehnisku padomu sniegšanai par bioloģisko ražošanu

29

 

 

2009/428/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 4. jūnijs), ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietojumam piemaisījumu veidā Faradeja efekta fāzgriezējos no dzelzs–retzemju elementu granāta, ko izmanto šķiedru optikas sakaru sistēmās (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 4165)  (1)

32

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

 

2009/429/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2009. gada 28. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/4 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (ECB/2009/11)

34

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top