EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:128:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 128, 2009. gada 27. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.128.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 128

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 27. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 431/2009 (2009. gada 18. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 432/2009 (2009. gada 26. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 433/2009 (2009. gada 26. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1282/2006 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 434/2009 (2009. gada 26. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz tomātiem, aprikozēm, citroniem, plūmēm, persikiem, ieskaitot nektarīnus, bumbieriem un galda vīnogām

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 435/2009 (2009. gada 26. maijs), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 1234/2007 (Vienotā TKO regula) attiecībā uz dažiem Kombinētās nomenklatūras kodiem

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 436/2009 (2009. gada 26. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz vīna dārzu reģistru, obligātajiem paziņojumiem un informācijas vākšanu vīna tirgus uzraudzībai, kā arī vīna produktu pārvadājumu pavaddokumentiem un vīna nozarē veicamo uzskaites reģistrāciju

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 437/2009 (2009. gada 26. maijs), ar ko atver Kopienas tarifa kvotu nobarošanai paredzētu jaunbuļļu importam un paredz šīs kvotas pārvaldības kārtību

54

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 438/2009 (2009. gada 26. maijs), ar ko atver Kopienas tarifa kvotas tādu buļļu, govju un teļu importam, kas nav paredzēti kaušanai un kas ir dažu alpīno un kalnu šķirņu dzīvnieki, kā arī nosaka šo kvotu pārvaldības kārtību

57

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/405/KĀDP (2009. gada 18. maijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/112/KĀDP par Eiropas Savienības misiju, atbalstot drošības sektora reformu Gvinejas-Bisavas Republikā (EU SSR GUINEA-BISSAU)

60

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top