EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:123:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 123, 2009. gada 19. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.123.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 123

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 19. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 406/2009 (2009. gada 18. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 407/2009 (2009. gada 14. maijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 408/2009 (2009. gada 18. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 793/2006, ar kuru paredz atsevišķus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem

62

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 409/2009 (2009. gada 18. maijs), ar ko nosaka Kopienas pārrēķina koeficientus un sagatavošanas veidu kodus, kuri izmantojami apstrādātu zivju svara pārrēķināšanai zivju dzīvsvarā, un groza Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2807/83

78

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/388/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 11. maijs), ar ko ieceļ un aizvieto Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdes locekļus

86

 

 

Komisija

 

 

2009/389/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 16. jūlijs) par valsts atbalstu, ko Itālija ierosina piešķirt metalurģijas uzņēmumam Lucchini Siderurgica SpA (C 25/2000 (ex N 149/99)) (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 3515)  (1)

87

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

 

2009/390/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2009. gada 7. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2009/9)

94

 

 

2009/391/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2009. gada 7. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (ECB/2009/10)

99

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 275/2009 (2009. gada 2. aprīlis), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 872/2004 par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju (OV L 91, 3.4.2009.)

100

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top