EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:118:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 118, 2009. gada 13. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.118.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 118

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 13. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 383/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes iepriekš un vēlāk stiegrotu dzelzs vai neleģētā tērauda stiepļu un dzīslu (PSC stieples un dzīslas) importam

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 384/2009 (2009. gada 12. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 385/2009 (2009. gada 7. maijs), ar kuru aizstāj IX pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“Pamatdirektīva”) (1)

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 386/2009 (2009. gada 12. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz barības piedevu jaunas funkcionālās grupas izveidi (1)

66

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 387/2009 (2009. gada 12. maijs), ar ko apstiprina maznozīmīgas izmaiņas tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Bleu du Vercors-Sassenage (ACVN))

67

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 388/2009 (2009. gada 12. maijs), ar kuru paredz Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanas noteikumus attiecībā uz labības un rīsu pārstrādes produktu eksporta un importa režīmu (Kodificēta versija)

72

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 389/2009 (2009. gada 12. maijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

78

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/372/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 8. maijs), ar ko groza Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VI pielikuma papildinājumu attiecībā uz dažiem piena pārstrādes uzņēmumiem Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3389)  (1)

80

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top