EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:111:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 111, 2009. gada 05. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.111.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 111

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 5. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 361/2009 (2009. gada 4. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 362/2009 (2009. gada 4. maijs), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 363/2009 (2009. gada 4. maijs), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 364/2009 (2009. gada 4. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 360/2009 ar ko nosaka no 2009. gada 1. maija piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

13

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/24/EK (2009. gada 23. aprīlis) par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (Kodificēta versija) ( 1 )

16

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/364/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 8. oktobris) par pasākumu C 33/07 (ex N 339/06 un N 729/06), ko Vācija vēlas īstenot ar IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH starpniecību (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 5581)  ( 1 )

23

 

 

2009/365/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 28. aprīlis), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu atļauj laist tirgū no Blakeslea trispora iegūtu likopēnu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3039)

31

 

 

2009/366/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 29. aprīlis) par Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansēto lauku attīstības pasākumu izdevumiem 2008. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3199)

35

 

 

2009/367/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 29. aprīlis) par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētiem izdevumiem 2008. finanšu gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3217)

44

 

 

2009/368/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 4. maijs), ar ko 2009/2010. tirdzniecības gadam nosaka piešķiramā dažādošanas atbalsta un papildu dažādošanas atbalsta summas saskaņā ar Kopienas pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3158)

50

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Direktīvā 2008/113/EK (2008. gada 8. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu vairākus mikroorganismus kā darbīgās vielas ( OV L 330, 9.12.2008. )

51

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 514/2008 (2008. gada 8. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem, kā arī Regulas (EK) Nr. 1439/95, (EK) Nr. 245/2001, (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 2014/2005, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 1918/2006, (EK) Nr. 341/2007, (EK) Nr. 1002/2007, (EK) Nr. 1580/2007 un (EK) Nr. 382/2008 un atceļ Regulu (EEK) Nr. 1119/79 ( OV L 150, 10.6.2008. )

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top