Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:104:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 104, 2009. gada 24. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.104.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 104

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 24. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 331/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 332/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 333/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 334/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka sviesta eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 335/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 336/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas cūkgaļas nozarē

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 337/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 338/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas olu nozarē

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 339/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka eksporta kompensācijas mājputnu gaļas nozarē

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu trešajā individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar konkursa procedūru, kas izsludināta ar Regulu (EK) Nr. 186/2009

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 341/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka maksimālo vājpiena pulvera iepirkuma cenu pirmajā individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 310/2009

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 342/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

21

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2009/37/EK (2009. gada 23. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu darbīgās vielas hlormekvatu, vara savienojumus, propakvizofopu, kvizalofopu-P, teflubenzuronu un zeta-cipermetrīnu (1)

23

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/340/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 16. marts), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Zviedrijas

33

 

 

Komisija

 

 

2009/341/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 4. jūnijs) par Vācijas valsts atbalstu C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) Sachsen LB (izziņots ar dokumenta numuru C(2008) 2269)  (1)

34

 

 

2009/342/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 23. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz noteiktu Itālijas administratīvo reģionu atzīšanu par oficiāli brīviem no govju tuberkulozes, govju brucelozes un govju enzootiskās leikozes, noteiktu Polijas administratīvo reģionu atzīšanu par oficiāli brīviem no govju enzootiskās leikozes un Polijas un Slovēnijas atzīšanu par oficiāli brīvām no govju tuberkulozes (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 2972)  (1)

51

 

 

NOLĪGUMI

 

 

Padome

 

*

Informācija par datumu, kad stājies spēkā Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses

57

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 29/2009 (2009. gada 16. janvāris), ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā (OV L 13, 17.1.2009.)

58

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top