EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:079:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 79, 2009. gada 25. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 79

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 25. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 246/2009 (2009. gada 26. februāris) par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu dažām līnijsatiksmes uzņēmumu nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām (konsorcijiem) (Kodificēta versija)

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 247/2009 (2009. gada 24. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 248/2009 (2009. gada 19. marts), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 piemērotu paziņojumiem par ražotāju organizāciju atzīšanu, cenu noteikšanu un intervenci saskaņā ar zvejas un akvakultūras produktu tirgus kopīgo organizāciju (pārstrādāta redakcija)

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 249/2009 (2009. gada 23. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 attiecībā uz Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras maksu korekciju atbilstīgi inflācijas līmenim

34

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/289/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 20. janvāris) par savstarpējās palīdzības piešķiršanu Latvijai

37

 

 

2009/290/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 20. janvāris) par Kopienas vidēja termiņa finansiālās palīdzības piešķiršanu Latvijai

39

 

 

Komisija

 

 

2009/291/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 20. marts) par Īrijas tiesību aktu projektu attiecībā uz mājputnu gaļas, cūkgaļas un aitas gaļas izcelsmes valsts marķēšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1931)  (1)

42

 

 

2009/292/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 24. marts), ar kuru ievieš nosacījumus par atkāpšanos no prasībām attiecībā uz plastmasas redeļu kastēm un plastmasas paliktņiem saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu noteiktajiem smago metālu koncentrācijas līmeņiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1959)  (1)

44

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2009/293/KĀDP (2009. gada 26. februāris) attiecībā uz vēstuļu apmaiņu starp Eiropas Savienību un Kenijas valdību par nosacījumiem un kārtību tādu personu nodošanai, kuras tiek turētas aizdomās par pirātismu un kuras ir aizturējuši Eiropas Savienības vadītie jūras spēki (EUNAVFOR), un par EUNAVFOR rīcībā nonākušā atsavinātā īpašuma nodošanu no EUNAVFOR Kenijai, kā arī par rīcību ar tādām personām pēc to nodošanas

47

Vēstuļu apmaiņa starp Eiropas Savienību un Kenijas valdību par nosacījumiem un kārtību tādu personu nodošanai, kuras tiek turētas aizdomās par pirātismu un kuras ir aizturējuši Eiropas Savienības vadītie jūras spēki (EUNAVFOR), un par EUNAVFOR rīcībā nonākušā atsavinātā īpašuma nodošanu no EUNAVFOR Kenijai, kā arī par rīcību ar tādām personām pēc to nodošanas

49

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/294/KĀDP (2009. gada 23. marts), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/736/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top