EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:067:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 67, 2009. gada 12. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 67

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 12. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 188/2009 (2009. gada 9. marts), ar kuru izbeidz daļēju starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēju un to galveno daļu importam

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 189/2009 (2009. gada 9. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1425/2006, ar ko uzliek galīgo antidempinga maksājumu dažu Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importam un pārtrauc procedūru attiecībā uz dažu Malaizijas izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importu

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 190/2009 (2009. gada 11. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 191/2009 (2009. gada 11. marts), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 2. marta līdz 2009. gada 6. martam, un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 192/2009 (2009. gada 11. marts), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām attiecībā uz konfidenciālu datu apmaiņu starp Komisiju (Eurostat) un dalībvalstīm (1)

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 193/2009 (2009. gada 11. marts), ar ko piemēro pagaidu antidempinga maksājumu Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 194/2009 (2009. gada 11. marts), ar ko piemēro pagaidu kompensācijas maksājumu Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam

50

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/180/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 11. marts) par atsauces uz standartu EN 12312-9:2005 “Gaisakuģu zemes apkalpošanas iekārtas – Īpašās prasības – 9. daļa: Konteineru/palešu iekrāvēji” publicēšanu ar ierobežojumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/37/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1551)  (1)

85

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2009/181/KĀDP (2009. gada 11. marts), ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Bosnijā un Hercegovinā

88

 

 

IV   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

 

EBTA valstu pastāvīgā komiteja

 

*

EBTA valstu Pastāvīgās komitejas Lēmums Nr. 5/2008/SC (2008. gada 4. decembris), ar kuru groza Pastāvīgās komitejas Lēmumu Nr. 5/2004/SC un Lēmumu Nr. 1/2007/SC, ar ko ievieš izmaksu dalīšanas principu EEZ finanšu mehānismā

93

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 96/96/EK (1996. gada 20. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm (OV L 46, 17.2.1997.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 7. nodaļa, 2. sējums, 514. lpp.)

95

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top