Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:023:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 23, 2009. gada 27. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 23

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 27. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 75/2009 (2009. gada 26. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 76/2009 (2009. gada 26. janvāris), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 504/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par papildu ievedmuitas nodokļa piemērošanu piena un piena produktu nozarē

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 77/2009 (2009. gada 26. janvāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi

5

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/62/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 26. janvāris), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Lēmumu 2008/583/EK

25

 

 

Komisija

 

 

2009/63/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 20. novembris), ar ko nosaka paraugu dalībvalstu informācijas iesniegšanai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 850/2004 7. panta 4. punkta b) apakšpunkta iii) punktam (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6917)  (1)

30

 

 

2009/64/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 21. janvāris) par standarta ISO 17994:2004(E) izmantošanu mikrobioloģisko analīžu metožu līdzvērtības noteikšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/7/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 119)

32

 

 

2009/65/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 26. janvāris) par 2-naftiloksietiķskābes neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 204)  (1)

33

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Kopējā nostāja 200966/KĀDP (2009. gada 26. janvāris), ar ko groza Kopējo nostāju 2008/369/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku

35

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2009/67/KĀDP (2009. gada 26. janvāris), ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu un atceļ Kopējo nostāju 2008/586/KĀDP

37

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2009/68/KĀDP (2009. gada 26. janvāris), ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Zimbabvi

43

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2007/507/EK (2007. gada 16. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2006/140/EK par Kopienas finansiālo palīdzību Kipras 2007. gada pētījumā attiecībā uz kazu transmisīvās sūkļveida encefalopātijas rezistentiem PrP gēniem (OV L 186, 18.7.2007.)

60

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top