EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:019:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 19, 2009. gada 23. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 19

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 23. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 55/2009 (2009. gada 22. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 56/2009 (2009. gada 21. janvāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 57/2009 (2009. gada 22. janvāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas piena un piena produktu nozarē

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 58/2009 (2009. gada 22. janvāris), ar ko nosaka sviesta eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 59/2009 (2009. gada 22. janvāris), ar ko nosaka sausā vājpiena eksporta kompensācijas maksimālo apjomu saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 60/2009 (2009. gada 22. janvāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas liellopu gaļas nozarē

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 61/2009 (2009. gada 22. janvāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas cūkgaļas nozarē

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 62/2009 (2009. gada 22. janvāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas olu nozarē

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 63/2009 (2009. gada 22. janvāris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas mājputnu gaļas nozarē

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 64/2009 (2009. gada 22. janvāris), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 65/2009 (2009. gada 22. janvāris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

24

 

 

Komisijas regula (EK) Nr. 66/2009 (2009. gada 22. janvāris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas pienam un piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

26

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/121/EK (2009. gada 14. janvāris) par tekstilmateriālu nosaukumiem (Pārstrādāta versija) (1)

29

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Eiropas Parlaments un Padome

 

 

2009/45/EK

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2008. gada 18. decembris) par Eiropas Savienības elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

49

 

 

Komisija

 

 

2009/46/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 19. decembris), ar kuru dažiem pakalpojumiem pasta nozarē Zviedrijā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8409)  (1)

50

 

 

2009/47/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 22. decembris), ar kuru nosaka, ka 30. panta 1. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, nav piemērojams elektroenerģijas ražošanai Čehijas Republikā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8569)  (1)

57

 

 

2009/48/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 22. janvāris), ar kuru dažas puses atbrīvo no tāda antidempinga maksājuma par velosipēdiem attiecināšanas uz dažām Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu daļām, kas piemērots ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93 un uzturēts un grozīts ar Regulu (EK) Nr. 1095/2005, kā arī atsauc saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 88/97 dažām pusēm piešķirto tāda antidempinga maksājuma apturēšanu, kas attiecināts uz dažām Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu daļām (izziņots ar dokumenta numuru K(2009) 157)

62

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top