Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:017:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 17, 2009. gada 22. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 17

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 22. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 44/2009 (2008. gada 18. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 45/2009 (2008. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1339/2001, ar ko uz dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas euro kā vienotu valūtu, attiecina Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu

4

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 46/2009 (2008. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām

5

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 47/2009 (2008. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2183/2004, ar ko uz neiesaistītajām dalībvalstīm attiecina Regulu (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 48/2009 (2009. gada 21. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 49/2009 (2009. gada 21. janvāris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no 12. janvāra līdz 2009. gada 16. janvārim, un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam saskaņā ar tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 50/2009 (2009. gada 21. janvāris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 51/2009 (2009. gada 15. janvāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 52/2009 (2009. gada 21. janvāris), ar kuru saistībā ar “jaunu eksportētāju” sāk pārskatīšanu attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1174/2005, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts tādu ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēju un to galveno daļu importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā, un ar kuru atceļ maksājumu attiecībā uz viena šīs valsts eksportētāja importu un nosaka šā importa reģistrāciju

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 53/2009 (2009. gada 21. janvāris), ar kuru attiecībā uz starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) Nr. 1 un Nr. 32 groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (1)

23

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 54/2009 (2009. gada 21. janvāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 669/97 attiecībā uz Kopienas tarifu kvotu atvēršanu un pārvaldību dažu sugu zivīm un zvejas produktiem, kuru izcelsme ir Fēru salās

37

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2009/42/KĀDP (2009. gada 19. janvāris) par atbalstu ES darbībām, aicinot trešās valstis parakstīt ieroču tirdzniecības līgumu Eiropas drošības stratēģijas sistēmā

39

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top