Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:331:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 331, 2008. gada 10. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 331

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 10. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1222/2008 (2008. gada 1. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 40/2008 groza attiecībā uz pārvaldības pasākumiem, ko pieņēmusi Indijas okeāna tunzivju komisija

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1223/2008 (2008. gada 9. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1224/2008 (2008. gada 9. decembris), ar ko nosaka to, par kādu apjomu var pieņemt importa licenču pieteikumus, kas iesniegti 2008. gada novembrī attiecībā uz dažiem piena produktiem saskaņā ar konkrētām tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 2535/2001

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1225/2008 (2008. gada 9. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1186/2008 ar ko nosaka no 2008. gada 1. decembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1226/2008 (2008. gada 8. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1227/2008 (2008. gada 9. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot ogļzivis V, VI, VII un XII zonā (Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

13

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/920/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 4. decembris), ar ko apstiprina dažas grozītās dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas un uzraudzības programmas 2008. gadam un groza Lēmumu 2007/782/EK par atsevišķām dalībvalstīm paredzētā Kopienas finansiālā ieguldījuma pārdali attiecībā uz programmām, kas apstiprinātas ar minēto lēmumu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7572)

15

 

 

2008/921/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 9. decembris), ar ko groza Lēmumu 2008/798/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8197)  (1)

19

 

 

NOLĪGUMI

 

 

Komisija

 

*

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu

21

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2008/922/KĀDP (2008. gada 8. decembris), ar kuru īsteno Kopējo nostāju 2004/161/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Zimbabvi

22

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top