EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:314:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 314, 2008. gada 25. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 314

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 25. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1162/2008 (2008. gada 24. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1163/2008 (2008. gada 24. novembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 40/2008 attiecībā uz nozvejas limitiem zvejai no dažiem Esmarka mencas, merlanga un pikšas krājumiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1164/2008 (2008. gada 24. novembris), ar ko nosaka noteikumus, pēc kuriem pārvaldāmas un sadalāmas tekstilizstrādājumu kvotas, kas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 517/94 noteiktas 2009. gadam

7

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Eiropas Parlaments un Padome

 

 

2008/879/EK

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2008. gada 22. oktobris) par ES Solidaritātes fonda mobilizāciju, piemērojot Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 26. punktu

13

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

 

2008/880/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2008. gada 21. novembris) par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos (ECB/2008/18)

14

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top