EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:309:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 309, 2008. gada 20. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 309

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 20. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1148/2008 (2008. gada 19. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1149/2008 (2008. gada 19. novembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1150/2008 (2008. gada 19. novembris), ar ko 2009. gadam atklāj aitu, kazu un aitas un kazas gaļas Kopienas tarifu kvotas

5

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

 

2008/874/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2008. gada 14. novembris) par to, kā īstenot 2008. gada 23. oktobra Regulu ECB/2008/11 par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos (ECB/2008/15)

8

 

 

IV   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

 

EEZ kopīgā komiteja

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 95/2008 (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi)

12

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 96/2008 (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

15

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 97/2008 (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

17

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 98/2008 (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

19

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 99/2008 (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

21

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 100/2008 (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

22

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 101/2008, (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma IV pielikumu (Enerģētika)

24

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 102/2008 (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

26

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 103/2008 (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

29

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 104/2008 (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

30

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 105/2008 (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma XVIII pielikumu (Darba drošība un veselības aizsardzība darbā, darba tiesības, vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm)

31

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 106/2008 (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

33

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 107/2008 (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

35

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 108/2008 (2008. gada 26. septembris), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

37

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 109/2008 (2008. gada 26. septembris), ar kuru groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

39

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 1995. gada 26. jūlija Direktīvā 95/45/EK, ar ko nosaka īpašus tīrības kritērijus krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos (OV L 226, 22.9.1995.)

41

 

*

Labojumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 614/2007 (2007. gada 23. maijs) par finanšu instrumentu videi (LIFE+) (OV L 149, 9.6.2007.)

42

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top