EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:283:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 283, 2008. gada 28. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 283

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 28. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1054/2008 (2008. gada 27. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1055/2008 (2008. gada 27. oktobris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 saistībā ar kvalitātes kritērijiem un kvalitātes ziņojumiem, kas attiecas uz maksājumu bilances statistiku

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1056/2008 (2008. gada 27. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (1)

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1057/2008 (2008. gada 27. oktobris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma II papildinājumu par lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu (EASA 15.a veidlapu) (1)

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1058/2008 (2008. gada 27. oktobris), ar ko anulē Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ierakstītu nosaukumu (Arroz del Delta del Ebro (AĢIN))

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1059/2008 (2008. gada 27. oktobris) par nosaukuma iekļaušanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Arroz del Delta del Ebro jeb Arròs del Delta de l’Ebre (ACVN))

34

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/94/EK (2008. gada 22. oktobris) par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (Kodificēta versija) (1)

36

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/815/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 20. oktobris), ar ko apstiprina konkrētas valstu programmas salmonellas izplatības kontrolei Gallus gallus sugas broileru saimēs (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5699)  (1)

43

 

 

2008/816/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 20. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz atsevišķu Polijas administratīvo reģionu pasludināšanu par oficiāli brīviem no govju enzootiskās leikozes (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5987)  (1)

46

 

 

2008/817/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 22. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2007/777/EK attiecībā uz dažu gaļas produktu importu Kopienā no Jaunkaledonijas (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6050)  (1)

49

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top