EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:275:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 275, 2008. gada 16. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 275

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 16. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1000/2008 (2008. gada 13. oktobris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas un Indijas izcelsmes sulfanilskābes importam pēc termiņa beigu pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. punktu

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1001/2008 (2008. gada 13. oktobris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu dažu Korejas Republikas un Malaizijas izcelsmes dzelzs vai tērauda cauruļu veidgabalu importam pēc termiņa beigu pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. punktu

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1002/2008 (2008. gada 15. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1003/2008 (2008. gada 15. oktobris), ar ko nosaka no 2008. gada 16. oktobra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1004/2008 (2008. gada 15. oktobris), ar kuru attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) un 7. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (1)

37

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/799/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 10. oktobris), ar ko 2008. finanšu gadam nosaka galīgo finanšu asignējumu sadalījumu dalībvalstīm par noteikta lieluma platību hektāros, ņemot vērā vīna dārzu pārstrukturēšanu un pārveidi saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1493/1999 (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5738)

42

 

 

IV   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

 

EEZ kopīgā komiteja

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 318/05/COL (2005. gada 14. decembris) par Uzraudzības un Tiesas līguma 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktā paredzētās oficiālās izmeklēšanas procedūras beigšanu attiecībā uz atbrīvojumu no valsts nodevas un reģistrācijas nodevām, dibinot Entra Eiendom AS (Norvēģija)

45

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Ieteikums Nr. 119/07/COL (2007. gada 16. aprīlis) par dioksīnu, dioksīnu tipa polihlorbifenilu (PCB) un no dioksīniem atšķirīga tipa polihlorbifenilu (PCB) fona līmeņu uzraudzību pārtikas produktos

65

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top