Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:251:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 251, 2008. gada 19. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 251

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 19. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 906/2008 (2008. gada 15. septembris), ar kuru attiecībā uz jaunu eksportētāju izbeidz pārskatīt Regulu (EK) Nr. 1659/2005, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes magnēzija ķieģeļu importam

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 907/2008 (2008. gada 18. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 908/2008 (2008. gada 17. septembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot mencas Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° Z platuma

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 909/2008 (2008. gada 17. septembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Nīderlandes karogu, zvejot heku VI un VII zonā; EK ūdeņos Vb zonā; starptautiskajos ūdeņos XII un XIV zonā

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 910/2008 (2008. gada 18. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 951/2006 attiecībā uz sīki izstrādātu noteikumu noteikšanu ārpuskvotas eksportam cukura nozarē

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 911/2008 (2008. gada 18. septembris) par rīsu importa licenču izsniegšanu saskaņā ar tarifu kvotām, kas ar Regulu (EK) Nr. 1529/2007 atvērtas 2008. gada septembra apakšperiodam

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 912/2008 (2008. gada 18. septembris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu importa licenču pieteikumiem, kuri iesniegti saskaņā ar Kopienas tarifa kvotu, kas atvērta ar Regulu (EK) Nr. 964/2007 un paredzēta vismazāk attīstīto valstu izcelsmes rīsiem

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 913/2008 (2008. gada 18. septembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas olu nozarē

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 914/2008 (2008. gada 18. septembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas mājputnu gaļas nozarē

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 915/2008 (2008. gada 18. septembris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada septembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 536/2007 un piešķirta Amerikas Savienotajām Valstīm

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 916/2008 (2008. gada 18. septembris) par importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada septembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura attiecībā uz cūkgaļu atvērta ar Regulu (EK) Nr. 812/2007

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 917/2008 (2008. gada 18. septembris) par importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada septembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura attiecībā uz cūkgaļu atvērta ar Regulu (EK) Nr. 979/2007

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 918/2008 (2008. gada 18. septembris) par importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada septembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz cūkgaļu atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 806/2007

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 919/2008 (2008. gada 18. septembris), ar ko nosaka nepiešķirt eksporta kompensācijas par sviestu saistībā ar pastāvīgo konkursu, kurš paredzēts ar Regulu (EK) Nr. 619/2008

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 920/2008 (2008. gada 18. septembris), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 921/2008 (2008. gada 18. septembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

33

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/741/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 11. septembris), ar kuru nosaka, ka 30. panta 1. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, nav piemērojams elektroenerģijas ražošanai un vairumtirdzniecībai Polijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 4805)  (1)

35

 

 

2008/742/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 18. septembris) par propahlora neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5064)  (1)

39

 

 

2008/743/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 18. septembris) par dinikonazola-M neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5068)  (1)

41

 

 

2008/744/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 18. septembris) par diklorāna neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5086)  (1)

43

 

 

2008/745/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 18. septembris) par cianamīda neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5087)  (1)

45

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top