Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:249:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 249, 2008. gada 18. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 249

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 18. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 902/2008 (2008. gada 17. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 903/2008 (2008. gada 17. septembris) par īpašiem nosacījumiem eksporta kompensāciju piešķiršanai par dažiem cūkgaļas produktiem (Kodificēta versija)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 904/2008 (2008. gada 17. septembris), ar ko nosaka analīžu metodes un citus tehniskus noteikumus, kuri vajadzīgi, lai piemērotu eksporta režīmu precēm, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (Kodificēta versija)

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 905/2008 (2008. gada 17. septembris) par ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz rafinēšanai paredzētu niedru jēlcukuru, kura izcelsme ir vismazāk attīstītajās valstīs

12

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/737/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 15. septembris), ar ko Itālijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, atkāpjoties no 285. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

13

 

 

Komisija

 

 

2008/738/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 4. jūnijs) par valsts atbalsta shēmu, ko Francija paredz īstenot zvejniecības un akvakultūras produktu apstrādei un tirdzniecībai (Pārtikas lauksaimniecības nozaru stratēģiskās intervences fonds (FISIAA)) (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2257)  (1)

15

 

 

2008/739/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 11. septembris) par Kopienas finansiālu ieguldījumu Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) pasākumiem dzīvnieku slimību informācijas jomā

19

 

 

2008/740/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 12. septembris), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kura iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar iespējamo spinetorama iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 4965)  (1)

21

 

 

IV   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

 

EBTA Uzraudzības Iestāde

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 127/07/COL (2007. gada 18. aprīlis) par Norvēģijas Pētniecības padomes piešķirto atbalstu pētniecībai un attīstībai saistībā ar datorprogrammas Turborouter izstrādi (Norvēģija)

23

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 155/07/COL (2007. gada 3. maijs) par valsts atbalstu, kas piešķirts saistībā ar Norvēģijas Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) kompensācijas akta 3. pantu (Norvēģija)

35

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2008/649/EK, ar ko pieņem saistības, kas piedāvātas attiecībā uz Krievijas izcelsmes urīnvielas un amonija nitrāta (UAN) šķīduma importa antidempinga procedūru (OV L 213, 8.8.2008.)

47

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top