EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:220:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 220, 2008. gada 15. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 220

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 15. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 812/2008 (2008. gada 11. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 954/2006, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu dažu, tostarp Krievijas izcelsmes, dzelzs un tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu importam

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 813/2008 (2008. gada 11. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 74/2004, ar ko Indijas izcelsmes kokvilnas gultasveļas importam nosaka galīgo kompensācijas maksājumu

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 814/2008 (2008. gada 14. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 815/2008 (2008. gada 14. augusts), ar ko piemēro atkāpi no Regulas (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz to, kā definēt noteiktas izcelsmes produktu jēdzienu izmantošanai vispārējo preferenču sistēmā, lai ņemtu vērā Kaboverdes īpašo stāvokli attiecībā uz dažu zvejas produktu eksportu uz Kopienu

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 816/2008 (2008. gada 14. augusts), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 817/2008 (2008. gada 14. augusts), ar ko nosaka no 2008. gada 16. augusta piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

16

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/670/TI

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 24. jūlijs), ar ko groza Padomes Lēmumu 2000/265/EK par finanšu regulas izveidi, ar ko nosaka budžeta aspektus attiecībā uz Padomes ģenerālsekretāra vietnieka vadību, līgumiem, ko viņš noslēdzis dažu dalībvalstu vārdā par komunikācijas infrastruktūras izveidi un darbību Šengenas videi “Sisnet

19

 

 

Komisija

 

 

2008/671/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 5. augusts) par 5 875–5 905 MHz frekvenču joslas radiofrekvenču spektra harmonizētu izmantošanu ar drošību saistītiem viedo transporta sistēmu (VTS) lietojumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 4145)  (1)

24

 

 

2008/672/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 11. augusts), ar ko groza Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta VI pielikuma papildinājumu attiecībā uz dažiem piena pārstrādes uzņēmumiem Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 4269)  (1)

27

 

 

2008/673/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 13. augusts), ar ko groza Lēmumu 2005/928/EK par 169,4–169,8125 MHz frekvenču joslas saskaņošanu Kopienā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 4311)  (1)

29

 

 

2008/674/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 13. augusts), ar kuru groza Lēmumu 2007/683/EK, ar ko apstiprina plānu klasiskā cūku mēra apkarošanai savvaļas cūkām konkrētos Ungārijas apgabalos (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 4321)

30

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Pamatlēmums 2008/675/TI (2008. gada 24. jūlijs) par Eiropas Savienības dalībvalstīs pieņemtu spriedumu ņemšanu vērā jaunā kriminālprocesā

32

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 479/2008 (2008. gada 29. aprīlis) par vīna tirgus kopējo organizāciju, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1493/1999, (EK) Nr. 1782/2003, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 3/2008 un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2392/86 un (EK) Nr. 1493/1999 (OV L 148, 6.6.2008.)

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top