Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:198:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 198, 2008. gada 26. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 198

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 26. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 717/2008 (2008. gada 17. jūlijs), ar ko ievieš Kopienas procedūru kvantitātes kvotu pārvaldībai (Kodificēta versija)

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 718/2008 (2008. gada 24. jūlijs), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2015/2006 un (EK) Nr. 40/2008 attiecībā uz dažu zivju krājumu zvejas iespējām un ar tām saistītiem nosacījumiem

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 719/2008 (2008. gada 25. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 720/2008 (2008. gada 25. jūlijs), kas izklāsta kopīgus sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1234/2007 par intervences aģentūras vai maksājumu aģentūras iepirktu produktu glabāšanu un pārvietošanu (Kodificēta versija)

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 721/2008 (2008. gada 25. jūlijs) par atļauju lietot kā barības piedevu preparātu no baktērijas Paracoccus carotinifaciens, kura satur daudz sarkano karotinoīdu (1)

23

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 722/2008 (2008. gada 25. jūlijs), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 563/82 attiecībā uz korekcijām, ko izmanto, lai noteiktu pieaugušu liellopu liemeņu tirgus cenas

26

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 723/2008 (2008. gada 25. jūlijs) par noteiktu nosaukumu iekļaušanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Afuega'l Pitu (ACVN), Mazapán de Toledo (AĢIN), Agneau de Lozère (AĢIN), Oignon doux des Cévennes (ACVN), Butelo de Vinhais jeb Bucho de Vinhais, jeb Chouriço de Ossos de Vinhais (AĢIN), Chouriça Doce de Vinhais (AĢIN))

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 724/2008 (2008. gada 24. jūlijs) par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 725/2008 (2008. gada 24. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 726/2008 (2008. gada 25. jūlijs) par rīsu importa licenču izsniegšanu saskaņā ar tarifu kvotām, kas ar Regulu (EK) Nr. 327/98 atvērtas 2008. gada jūlija apakšperiodam

34

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/76/EK (2008. gada 25. jūlijs), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (1)

37

 

*

Komisijas Direktīva 2008/77/EK (2008. gada 25. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā kā aktīvo vielu tiametoksamu (1)

41

 

*

Komisijas Direktīva 2008/78/EK (2008. gada 25. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu propikonazolu (1)

44

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/618/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 15. jūlijs) par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

47

 

 

2008/619/EK

 

*

ES–Meksikas Apvienotās padomes Lēmums Nr. 2/2008 (2008. gada 25. jūlijs), ar ko groza ES–Meksikas Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 2/2000, kurā grozījumi izdarīti ar Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 3/2004

55

 

 

Komisija

 

 

2008/620/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 22. jūlijs), ar ko izveido īpašu kontroles un inspekcijas programmu attiecībā uz mencu krājumiem Kategatā, Ziemeļjūrā, Skagerakā, Lamanša austrumdaļā, ūdeņos uz rietumiem no Skotijas un Īrijas jūrā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3633)

66

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 385/2008 (2008. gada 29. aprīlis), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu un atceļ Regulu (EK) Nr. 817/2006 (OV L 116, 30.4.2008.)

74

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top