Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:194:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 194, 2008. gada 23. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 194

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 23. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 691/2008 (2008. gada 22. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/602/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 17. jūnijs) par valsts saskarņu un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo VIS un valsts saskarnēm uzbūvi un tām piemērojamām prasībām izveides posmā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2693)

3

 

 

2008/603/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 17. jūlijs) par īslaicīgu atkāpi no izcelsmes noteikumiem, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā, lai ņemtu vērā īpašo Maurīcijas situāciju attiecībā uz konservētām tunzivīm un tunzivju filejām (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3568)

9

 

 

2008/604/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 22. jūlijs) par dalībnieku iecelšanu ekspertu grupā jautājumos par cilvēku tirdzniecību

12

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumi Nr. 34. Vienoti noteikumi transportlīdzekļu apstiprināšanai attiecībā uz ugunsbīstamību

14

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2008/605/KĀDP (2008. gada 22. jūlijs), ar kuru īsteno Kopējo nostāju 2004/161/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Zimbabvi

34

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Lēmumam 2008/582/EK (2008. gada 8. jūlijs), ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu un uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) (OV L 186, 15.7.2008.)

37

 

*

Labojums Informācijā par Eiropas Kopienas un Kiribati Republikas partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē spēkā stāšanās datumu (OV L 165, 26.6.2008.)

42

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top