EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:192:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 192, 2008. gada 19. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 192

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 19. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 684/2008 (2008. gada 17. jūlijs), ar ko precizē jomu antidempinga pasākumiem, kuri saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1174/2005 piemēroti tādu ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēju un to galveno daļu importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 685/2008 (2008. gada 17. jūlijs), ar ko atceļ antidempinga maksājumus, kas uzlikti ar Regulu (EK) Nr. 85/2006 par saimniecībās audzētu Norvēģijas izcelsmes lašu importu

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 686/2008 (2008. gada 18. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 687/2008 (2008. gada 18. jūlijs), kas nosaka kārtību, kādā maksājumu aģentūras vai intervences aģentūras pārņem labību, un analīzes metodes labības kvalitātes noteikšanai (Kodificēta versija)

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 688/2008 (2008. gada 18. jūlijs), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

49

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/74/EK (2008. gada 18. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK un Direktīvu 2005/78/EK attiecībā uz tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (1)

51

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/595/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 25. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2004/452/EK, ar ko nosaka to struktūru sarakstu, kuru pētniekiem zinātniskiem nolūkiem atļauts piekļūt konfidenciāliem datiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3019)  (1)

60

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

 

2008/596/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2008. gada 20. jūnijs) par Eiropas Centrālās bankas ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic nacionālās centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem (pārstrādāta versija) (ECB/2008/5)

63

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top