Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:183:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 183, 2008. gada 11. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 183

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 11. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 654/2008 (2008. gada 29. aprīlis), ar ko pēc termiņa beigu pārskatīšanas, kuru veica saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. punktu, nosaka tādu galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kumarīna importam, kas ir attiecināts arī uz Indijas, Taizemes, Indonēzijas un Malaizijas kumarīna sūtījumiem, kuru izcelsme ir vai nav deklarēta Indijā, Taizemē, Indonēzijā un Malaizijā

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 655/2008 (2008. gada 10. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 656/2008 (2008. gada 10. jūlijs) par dažu nosaukumu ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Chamomilla Bohemica (ACVN), Vlaams-Brabantse tafeldruif (ACVN), Slovenská parenica (AĢIN), Cipollotto Nocerino (ACVN))

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 657/2008 (2008. gada 10. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz Kopienas atbalstu piena un dažu piena produktu piegādē izglītības iestāžu skolēniem

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 658/2008 (2008. gada 10. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 659/2008 (2008. gada 10. jūlijs), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 900/2007

29

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 660/2008 (2008. gada 10. jūlijs), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 1060/2007

30

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/569/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 27. jūnijs), ar ko ieceļ trīs Eiropas Savienības Civildienesta tiesas tiesnešus

31

 

 

2008/570/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 8. jūlijs), ar ko ieceļ Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Portugāles

33

 

 

2008/571/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 8. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 98/481/EK, ar ko apstiprina Eiropas Centrālās bankas ārējos revidentus

34

 

 

2008/572/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 8. jūlijs), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli no Portugāles

35

 

 

2008/573/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 8. jūlijs), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli un komitejas locekļa aizstājēju no Latvijas

36

 

 

2008/574/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 8. jūlijs), ar ko ieceļ amatā divus Reģionu komitejas locekļus un divus to aizstājējus no Polijas

37

 

 

Komisija

 

 

2008/575/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 27. jūnijs), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū žāvētu baobaba augļa mīkstumu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3046)

38

 

 

2008/576/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 4. jūlijs), ar ko groza Lēmuma 2003/467/EK III pielikumu attiecībā uz to Polijas reģionu sarakstu, kuri oficiāli brīvi no govju enzootiskās leikozes (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3284)  (1)

40

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumi Nr. 54 – Vienoti noteikumi par komerciālo transportlīdzekļu un to piekabju pneimatisko riepu apstiprinājumu

41

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top