Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:178:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 178, 2008. gada 05. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 178

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 5. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 637/2008 (2008. gada 23. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un ievieš kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts programmas

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 638/2008 (2008. gada 4. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 639/2008 (2008. gada 24. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1043/2005, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I pielikumā, un šādu kompensāciju apjomu noteikšanas kritērijus

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2008 (2008. gada 4. jūlijs), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 641/2008 (2008. gada 4. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 40/2008 attiecībā uz to kuģu sarakstu, kas iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā Atlantijas okeāna ziemeļu daļā

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 642/2008 (2008. gada 4. jūlijs), ar ko uzliek pagaidu antidempinga maksājumu dažu sagatavotu vai konservētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citrusaugļu (konkrēti – mandarīnu u. c.) importam

19

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/551/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 11. decembris) par valsts atbalstu C 12/07 (iepriekš N 799/06), ko Slovākijas Republika plāno sniegt uzņēmumam Glunz&Jensen s.r.o. (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6045)  (1)

38

 

 

2008/552/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 24. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2007/716/EK attiecībā uz dažiem Bulgārijas gaļas un piena nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2931)  (1)

43

 

 

2008/553/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 30. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu 2008/377/EK par dažiem aizsargpasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Slovākijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3223)  (1)

45

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

 

2008/554/TI

 

*

Eiropola budžets 2009. gadam

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top