EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:166:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 166, 2008. gada 27. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 166

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 27. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 604/2008 (2008. gada 26. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 605/2008 (2008. gada 20. jūnijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu noteikumus par pārbaudes sertifikātu importam no trešām valstīm saskaņā ar 11. pantu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (Kodificēta versija)  (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 606/2008 (2008. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 831/2002, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku īsteno attiecībā uz konfidenciālu datu pieejamību zinātniskiem nolūkiem (1)

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 607/2008 (2008. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (1)

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 608/2008 (2008. gada 26. jūnijs), ar ko uz laiku atliek muitas nodokļa piemērošanu noteiktu veidu labības importam 2008./2009. tirdzniecības gadā

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 609/2008 (2008. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par baltā cukura un jēlcukura izvedumiem bez turpmākas apstrādes

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 610/2008 (2008. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par sīrupa un noteiktu citu cukura produktu izvedumiem bez turpmākas apstrādes

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 611/2008 (2008. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 900/2007

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 612/2008 (2008. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 1060/2007

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 613/2008 (2008. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 614/2008 (2008. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Apvienotās Karalistes karogu, zvejot brosmes Norvēģijas ūdeņos IV zonā

29

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2008/59/EK (2008. gada 12. jūnijs), ar kuru saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/87/EK, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem

31

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top