Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:164:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 164, 2008. gada 25. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 164

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 25. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 595/2008 (2008. gada 16. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1255/96, kas uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem rūpniecības ražojumiem, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 596/2008 (2008. gada 24. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 597/2008 (2008. gada 24. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 372/2007, ar ko nosaka pagaidu migrācijas robežas attiecībā uz plastifikatoriem tādās vāku starplikās, kuras paredzētas saskarei ar pārtikas produktiem (1)

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 598/2008 (2008. gada 24. jūnijs), ar kuru attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem groza Regulu (EK) Nr. 589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1234/2007

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 599/2008 (2008. gada 24. jūnijs), ar kuru labo Regulu (EK) Nr. 412/2008, ar ko atver pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību

16

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/56/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) (1)

19

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/483/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 18. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas finansiālo atbalstu to izdevumu segšanai, kuri radušies sakarā ar ārkārtas pasākumiem, izskaužot klasisko cūku mēri Vācijā 2006. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2722)

41

 

 

2008/484/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 20. jūnijs) par dažu valsts atbalsta lēmumu darbības termiņu pagarināšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2883)  (1)

43

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2008/485/KĀDP (2008. gada 23. jūnijs), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2007/405/KĀDP par Eiropas Savienības policijas misiju saistībā ar drošības sektora reformu (DSR) un tās saikni ar tiesiskuma jomu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUPOL RD Congo)

44

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2007. gada 20. septembra Regulā (EK) Nr. 1214/2007, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 286, 31.10.2007.)

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top