EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:163:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 163, 2008. gada 24. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 163

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 24. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 587/2008 (2008. gada 16. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 866/2004 par režīmu saskaņā ar Pievienošanās akta 10. protokola 2. pantu saistībā ar noteikumiem par precēm, pakalpojumiem un personām, kas šķērso Kipras Zaļo līniju

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 588/2008 (2008. gada 23. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 589/2008 (2008. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 590/2008 (2008. gada 23. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē, un ar kuru atkāpjas no minētās regulas

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 591/2008 (2008. gada 23. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 712/2007 par pastāvīgu konkursu izsludināšanu dalībvalstu intervences aģentūru pārziņā esošās labības tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

28

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/475/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 23. jūnijs), ar ko īsteno 7. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

29

 

 

Komisija

 

 

2008/476/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 6. jūnijs) par grozījumiem Lēmumā 2008/185/EK, lai Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan un Nord departamentu Francijā iekļautu to reģionu sarakstā, kuri ir Aujeski slimības neskarti (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2387)  (1)

34

 

 

2008/477/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 13. jūnijs) par 2 500–2 690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2625)  (1)

37

 

 

2008/478/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 17. jūnijs), ar ko groza Komisijas Lēmumu 1999/217/EK attiecībā uz pārtikas produktos vai uz tiem lietojamo aromatizējošu vielu reģistru (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2336)  (1)

42

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2008/479/KĀDP (2008. gada 23. jūnijs), ar ko groza Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

43

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2008/480/KĀDP (2008. gada 23. jūnijs), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2005/190/KĀDP par Eiropas Savienības Integrēto tiesiskuma misiju Irākā, EUJUST LEX

50

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2008/481/KĀDP (2008. gada 23. jūnijs), ar kuru groza Vienoto rīcību 2008/131/KĀDP, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Afganistānā

51

 

*

Padomes Lēmums 2008/482/KĀDP (2008. gada 23. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2008/134/KĀDP par Eiropas Savienības policijas misiju palestīniešu teritorijās

52

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Lēmumā 2008/269/EK (2008. gada 19. marts) par grozījumiem Lēmumā 2001/618/EK, lai Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan un Nord departamentu Francijā iekļautu to reģionu sarakstā, kuri ir Aujeski slimības neskarti (OV L 85, 27.3.2008.)

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top