EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:120:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 120, 2008. gada 07. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 120

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 7. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 401/2008 (2008. gada 6. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 402/2008 (2008. gada 6. maijs) par procedūru attiecībā uz rudzu importu no Turcijas (Kodificēta versija)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 403/2008 (2008. gada 6. maijs), ar ko provizoriski nosaka piegādes saistību daudzumu niedru cukuram, kuru paredzēts ievest saskaņā ar ĀKK protokolu un Nolīgumu ar Indiju 2008./2009. gada piegādes laika posmam

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 404/2008 (2008. gada 6. maijs), ar ko groza II pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu attiecībā uz spinosada, kālija bikarbonāta, vara oktanoāta atļaušanu un etilēna izmantošanu

8

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/357/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 23. aprīlis) par īpašām bērnu drošības prasībām, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/95/EK jāizpilda Eiropas standartos attiecībā uz šķiltavām (1)

11

 

 

2008/358/EK

 

*

Komisijas lēmums (2008. gada 25. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2005/380/EK, ar ko izveido no valsts neatkarīgu ekspertu grupu korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā

14

 

 

2008/359/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 28. aprīlis), ar ko izveido Augsta līmeņa grupu lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumos

15

 

 

2008/360/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 30. aprīlis), ar ko nosaka Kopienas finansiālo atbalstu to izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar ārkārtas pasākumiem, 2003. gadā izskaužot putnu gripu Nīderlandē (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1668)

17

 

 

2008/361/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 6. maijs) par Kopienas 2008. gada finansiālo ieguldījumu veterināro procedūru datorizācijā, Dzīvnieku slimību izziņošanas sistēmā, komunikācijas pasākumos un pētījumos un vērtējumos

18

 

 

IETEIKUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/362/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2008. gada 6. maijs) par sabiedriskas nozīmes struktūru obligāto revidentu un revīziju uzņēmumu ārējās kvalitātes nodrošināšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1721)

20

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1518/2003 (2003. gada 28. augusts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus izvešanas atļauju sistēmas īstenošanai cūkgaļas nozarē (OV L 217, 29.8.2003.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 39. sējums, 544. lpp.)

25

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top