EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:109:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 109, 2008. gada 19. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 109

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 19. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 348/2008 (2008. gada 18. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 349/2008 (2008. gada 18. aprīlis) par ķiploku ievešanas atļauju izdošanu apakšperiodā no gada 1. jūnijs līdz 2008. gada 31. augusts

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 350/2008 (2008. gada 18. aprīlis), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 351/2008 (2008. gada 16. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK attiecībā uz prioritātes piešķiršanu Kopienas lidostas izmantojošo gaisakuģu perona pārbaužu veikšanā (1)

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 352/2008 (2008. gada 18. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz gurķiem un ķiršiem, izņemot skābos ķiršus

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 353/2008 (2008. gada 18. aprīlis), ar ko izveido īstenošanas noteikumus pieteikumiem par veselīguma norāžu atļaujām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. pantu (1)

11

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/49/EK (2008. gada 16. aprīlis), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2004/36/EK attiecībā uz kritērijiem perona pārbaužu procedūrās, ko veic gaisa kuģiem, kas izmanto Kopienas lidostas (1)

17

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/318/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 7. aprīlis), ar ko Itālijai saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu atļauj noteiktos ģeogrāfiskos apgabalos piemērot samazinātas nodokļu likmes apkurē izmantojamai gāzeļļai un sašķidrinātai naftas gāzei

27

 

 

2008/319/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 14. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2000/265/EK par finanšu regulas izveidi, ar ko nosaka budžeta aspektus attiecībā uz Padomes ģenerālsekretāra vietnieka vadību, līgumiem, ko viņš noslēdzis dažu dalībvalstu vārdā par komunikācijas infrastruktūras izveidi un darbību Šengenas videi Sisnet

30

 

 

Komisija

 

 

2008/320/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 25. marts), ar ko nosaka metilbromīda daudzumu, kuru no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Kopienā atļauts lietot kritiskām vajadzībām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1053)

32

 

 

2008/321/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 8. aprīlis), ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz dažus izdevumus, kas dalībvalstīm radušies un ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļas un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) līdzekļiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1283)

35

 

 

2008/322/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 18. aprīlis), ar kuru pagarina piemērošanas termiņu Lēmumam 2006/502/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt pasākumus, kas atļautu tirgot tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu tirgot jaunrades šķiltavas (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1442)  (1)

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top