EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:107:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 107, 2008. gada 17. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 107

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 17. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 338/2008 (2008. gada 14. aprīlis), ar ko paredz pielāgot mencas nozvejas kvotas, kas no 2008. līdz 2011. gadam iedalāmas Polijai Baltijas jūrā (25.–32. apakšrajons, EK ūdeņi)

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 339/2008 (2008. gada 16. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2008 (2008. gada 16. aprīlis) par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (1)

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 341/2008 (2008. gada 16. aprīlis) par mājputnu gaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada aprīlis iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

26

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/308/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 7. aprīlis), ar ko Reģionu komitejā ieceļ divus locekļus un divus locekļa aizstājējus no Austrijas

28

 

 

2008/309/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 7. aprīlis), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli no Beļģijas

29

 

 

2008/310/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 7. aprīlis), ar ko ieceļ septiņus Reģionu komitejas locekļus no Apvienotās Karalistes un septiņus Reģionu komitejas locekļa aizstājējus no Apvienotās Karalistes

30

 

 

2008/311/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 14. aprīlis), ar ko ieceļ amatā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Īrijas

31

 

 

Komisija

 

 

2008/312/Euratom

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 5. marts), ar ko izveido Padomes Direktīvā 2006/117/Euratom minēto standarta dokumentu radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas pārvadājumu uzraudzībai un kontrolei (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 793)

32

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

 

2008/313/KĀDP

 

*

Politikas un drošības Komitejas Lēmums CHAD/2/2008 (2008. gada 18. marts) par Palīdzības sniedzēju komitejas izveidi Eiropas Savienības militārajai operācijai Čadas Republikā un Centrālāfrikas Republikā

60

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2008/314/KĀDP (2008. gada 14. aprīlis) par atbalstu SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

62

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top