EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:062:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 62, 2008. gada 06. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 62

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 6. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 205/2008 (2008. gada 5. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 206/2008 (2008. gada 5. marts), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu importa atļauju pieteikumiem, kuri iesniegti laikā no 2008. gada 22. līdz 29. februārim saskaņā ar Kopienas tarifa kvotu, kas atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1002/2007 un paredzēta rīsiem, kuru izcelsme ir Ēģiptē un kurus ieved no Ēģiptes

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 207/2008 (2008. gada 5. marts), ar ko saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 pieņem 2009. gada ad hoc moduļa specifikācijas par jaunu cilvēku iekļaušanos darba tirgū (1)

4

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2008/38/EK (2008. gada 5. marts), ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (Kodificēta versija)  (1)

9

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/202/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 28. janvāris), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Japānas valdību par muitas sadarbību un savstarpēju administratīvo palīdzību muitas lietās

23

Eiropas Kopienas un Japānas valdības Nolīgums par muitas sadarbību un savstarpēju administratīvo palīdzību muitas lietās

24

 

 

IV   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

 

EBTA Uzraudzības Iestāde

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 329/05/COL (2005. gada 20. decembris), ar kuru piecdesmit ceturto reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, iekļaujot priekšlikumu par atbilstīgiem pasākumiem

30

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 320/06/COL (2006. gada 31. oktobris), ar ko groza Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu I pielikuma I nodaļas 1.2. daļas 39. punkta sarakstu, kurā norādīti Islandes un Norvēģijas robežkontroles punkti, kas ir apstiprināti veterinārajai kontrolei attiecībā uz dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un ar ko atceļ EBTA Uzraudzības iestādes 2006. gada 6. septembra Lēmumu 246/06/COL

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top