Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:024:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 24, 2008. gada 29. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 24

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 29. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 75/2008 (2008. gada 28. janvāris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1207/2001 par procedūru, ar ko vienkāršo Kopienas izcelsmes apliecinājumu izdošanu vai sagatavošanu, kā arī noteiktu atļauju izdošanu atzītiem eksportētājiem saskaņā ar noteikumiem, ar kuriem reglamentē preferenciālo tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un atsevišķām valstīm (1)

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 76/2008 (2008. gada 28. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 77/2008 (2008. gada 28. janvāris), ar ko nosaka piegādes saistību daudzumu niedru cukuram, kuru paredzēts ievest saskaņā ar ĀKK protokolu un Nolīgumu ar Indiju 2007./2008. gada piegādes laika posmam

6

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/1/EK (2008. gada 15. janvāris) par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (Kodificēta versija) (1)

8

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/2/EK (2008. gada 15. janvāris) par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauku un priekšējā stikla tīrītājiem (Kodificēta versija) (1)

30

 

 

IEKŠĒJIE UN PROCEDŪRU REGLAMENTI

 

*

Grozījumi tiesas reglamentā

39

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/79/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 20. decembris) par grozījumiem Protokolā par Tiesas statūtiem

42

 

*

Deklarācija

44

 

 

Komisija

 

 

2008/80/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 21. decembris) par Austrijas Republikas valsts noteikumiem par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6646)  (1)

45

 

 

NOLĪGUMI

 

 

Padome

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

51

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

51

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

51

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

51

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

52

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

52

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par vīzu atvieglinātu izsniegšanu

52

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par vīzu atvieglinātu izsniegšanu

52

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Melnkalnes Republiku par vīzu izsniegšanas atvieglināšanu

52

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par vīzu atvieglinātu izsniegšanu

53

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Serbijas Republiku par vīzu atvieglinātu izsniegšanu

53

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par vīzu atvieglinātu izsniegšanu

53

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglinātu izsniegšanu

53

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2008/81/KĀDP, (2008. gada 28. janvāris), ar ko groza Kopējo nostāju 98/409/KĀDP par Sjerraleoni

54

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top