EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:023:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 23, 2008. gada 26. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 23

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 26. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 63/2008 (2008. gada 21. janvāris), ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē noteikto pagaidu maksājumu par Indijas izcelsmes dihidromircenola importu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 64/2008 (2008. gada 25. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 65/2008 (2008. gada 25. janvāris), ar ko 2008. gadam un nākamajiem gadiem atver tarifu kvotas, kas piemērojamas tādu atsevišķu lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtu Norvēģijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 66/2008 (2008. gada 25. janvāris), ar ko atklāj gada tarifu kvotu 2008. gadam un turpmākiem gadiem, kas piemērojama dažu tādu lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtu Norvēģijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 67/2008 (2008. gada 25. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpējo atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 68/2008 (2008. gada 25. janvāris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 69/2008 (2008. gada 25. janvāris) par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Regulu (EK) Nr. 327/98 atvērtas 2008. gada janvāra apakšperiodam

17

 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 70/2008/EK (2008. gada 15. janvāris) par elektronisku muitas un tirdzniecības vidi

21

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/76/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 21. janvāris) attiecībā uz Kopienas nostāju Starptautiskajā Kakao padomē par 2001. gada Starptautiskās vienošanās par kakao pagarināšanu

27

 

 

Komisija

 

 

2008/77/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 25. janvāris), ar ko apstiprina 2008. gada plānus klasiskā cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku vidū un šo cūku ārkārtas vakcinācijai pret minēto slimību Bulgārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 270)

28

 

 

IETEIKUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/78/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2008. gada 10. janvāris) par pasākumiem, lai atvieglotu turpmāko pāreju uz euro (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6912)

30

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top