EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:022:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 22, 2008. gada 25. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 22

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 25. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 57/2008 (2008. gada 24. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 58/2008 (2008. gada 24. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 712/2007 par pastāvīgu konkursu izsludināšanu dalībvalstu intervences aģentūru pārziņā esošās labības tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 59/2008 (2008. gada 24. janvāris), ar kuru 91. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 60/2008 (2008. gada 24. janvāris), ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 327/98 attiecībā uz pilnīgi un daļēji slīpētu rīsu importa tarifa kvotas sadali pa apakšperiodiem 2008. gadam

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 61/2008 (2008. gada 24. janvāris), ar kuru attiecībā uz dinoprostonu groza II pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (1)

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 62/2008 (2008. gada 24. janvāris) par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

10

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/74/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 9. oktobris), lai parakstītu un provizoriski piemērotu Papildprotokolu Nolīgumam par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

11

Papildprotokols Nolīgumam par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

13

 

 

2008/75/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 21. janvāris) attiecībā uz Kopienas nostāju Starptautiskajā Kafijas padomē par 2007. gada Starptautiskā kafijas nolīguma depozitāra noteikšanu

20

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Direktīvā 2007/53/EK (2007. gada 29. augusts), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai (OV L 226, 30.8.2007.)

21

 

*

Labojums Komisijas Direktīvā 2008/4/EK (2008. gada 9. janvāris), ar kuru groza Direktīvu 94/39/EK attiecībā uz barību, kas paredzēta piena triekas riska mazināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 6, 10.1.2008.)

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top