Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:020:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 20, 2008. gada 24. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 20

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 24. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 55/2008 (2008. gada 21. janvāris), ar ko ievieš autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 980/2005 un Komisijas Lēmumu 2005/924/EK

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 56/2008 (2008. gada 23. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

9

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/72/Euratom

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 22. novembris) par nolīgumu noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Šveices Konfederāciju (Šveice) par to, ka ITER nolīgums, Nolīgums par privilēģijām un neaizskaramību attiecībā uz ITER un Plašākas pieejas nolīgums tiek piemēroti Šveicē, un par Šveices dalību Eiropas Kopuzņēmumā ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstības vajadzībām

11

 

 

2008/73/EK, Euratom

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 20. decembris), ar ko groza Komisijas Lēmumu 2004/277/EK, Euratom, ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Lēmumu 2007/779/EK, Euratom, ar ko izveido Kopienas civilās aizsardzības mehānismu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 6464)  (1)

23

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 2000/29/EK (2000. gada 8. maijs) par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 29. sējums)

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top